Fotogalerie

Digitální odměřování na soustruhu SN 50


 
Digitální odměřování na soustruhu – šikmé lože


 
Digitální odměřování bruska – přesnost odměřování 0,001 mm

 
Oprava spojky soustruhu SUI 40


 
Krytování kluzného vedení měchy