Generální opravy obráběcích strojů

Generální opravy strojů

spočívají v celkové opravě mechanické části stroje, kompletní výměně elektrické části včetně řídícího systému, pohonů a digitálního odměřování či magnetické indikace. Výsledkem generální opravy je stroj s větší produktivitou při nižších nákladech a shodnými parametry původního stroje. Použitím nových a moderních komponentů je zaručena vysoká provozní spolehlivost stroje po dobu několika let.

Obecně generální oprava zahrnuje kompletní demontáž a očištění troje a demontovaných dílů stroje, výměnu ložisek, těsnění, opotřebovaných ozubených kol, vřetene, obložení vodících ploch kalenými lištami (či jejich přebroušení, jsou-li na stroji) a jejich podlití plastickou hmotou, kompletní geometrii stroje, výměnu či repas krytování, novou elektroinstalaci a povrchovou úpravu.

U všech oprav klademe vždy velký důraz na kvalitu odvedené práce a plně se snažíme vyhovět individuálním požadavkům každého zákazníka.

Zaměřujeme se na generální opravy soustruhů řad SV 18, SUI, SU, SV a další. Z frézek to řady FNGJ 32, FNGJ 50, FA 4, FGS 50, FNG 40, FNK z řad vodorovné vyvrtávačky WHN 13.4, WHN 13.8, W 100 A, W 100, WHQ 105, WH 10 a také rovinné brusky BRH 20 – BRH 50 BUB, BHP.
Generální opravy realizujeme také na strojním příslušenství jakými jsou horizontálně – vertikální otočný stůl, otočné stoly, děličky a jiné.

Fotogalerii z průběhu prací generálních oprav strojů připravujeme.