Preventivní údržba a servis strojů

Preventivní údržba

Úkony preventivní údržby strojů jsou dopředu plánované podle předem stanoveného časového plánu a podle předem daného rozsahu prohlídky. Interval prohlídky vždy vychází z konkrétního stroje a je stanoven výrobcem daného stroje, popřípadě požadavky zákazníka.

  • Preventivní údržba se nejčastěji provádí za účelem udržení zařízení ve výborné kondici a předcházelo se tím zbytečném odstávkám stroje. Hlavními úkony bývají kontrola a výměna provozních kapalin, filtrů, hydraulických hadic, čištění elektrorozvaděče, včetně klimatizace a podobně. Při preventivní prohlídce jsou také odstraněny drobné poruchy.

Servis obráběcích strojů

Realizujeme drobné a rozsáhlejší opravy, jak mechanických, tak i elektrických částí obráběcích strojů a jiných zařízení.

  • Zajišťujeme veškerý běžný servis většiny typů obráběcích strojů jak české, tak zahraniční produkce. Opravy a servis drobnějšího charakteru provádíme rovnou u zákazníků. Náročnější opravy realizujme v našich prostorách.

Servis výrobních linek

Poskytujeme jednorázový pozáruční servis výrobních linek, které provádíme v oblasti průmyslové výroby. Zaměřujeme se převážně na oblast papírenského a farmaceutického průmyslu.